Rysunkowo.com.pl

Rysunkowo.com.pl jest owocem wieloletniej pasji, potrzeby kreatywnego działania, wyrażania myśli za pomocą rysunku oraz tworzenia oryginalnych prac. Do najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w mojej pracy jest flipchart, stanowiący powierzchnię, na której powstają rysunki pozwalające w przystępny sposób zaprezentować dane i przekazać wiedzę.

Rysunki

Dane, które mają atrakcyjną formę, są dużo łatwiej przyswajane i zapamiętywane. Właśnie dlatego, jeśli chcemy, by nasza prezentacja biznesowa służyła efektywnemu przekazaniu informacji oraz robiła wrażenie na odbiorcach, warto skorzystać z prezentacji graficznej.

Tworzenie prezentacji na flipcharcie

W każdej prezentacji ogromną rolę odgrywa jej wygląd. Im będzie atrakcyjniejsza, tym większe wrażenie można zrobić na odbiorcach. Dzięki niej można zrobić wrażenie na słuchaczach oraz zadbać o ich zainteresowanie. Odpowiednio przedstawione dane łatwiej zapamiętać, a korzystając z nich w przystępniejszy sposób można zapamiętać złożone zagadnienia.

Warsztaty

W ramach swojej pracy prowadzę warsztaty, dzięki którym przekazuje wiedzę, w jaki sposób przedstawiać informacje w formie wizualizacji na flipcharcie oraz jak myśleć wizualnie – warsztat dla nauczycieli.